Vấn đề ủy quyền và hủy cấp ủy quyền trong iTunes

  • 05:34 ,10/02/2018

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

KHPTO - LBVMVT số 657 có đề cập đến việc ủy quyền và hủy cấp ủy quyền cho một máy tính trong iTunes. Vấn đề này có thể hơi khó hiểu đối với những ai chưa từng sử dụng iTunes nên xin bổ sung vài ý cho rõ như sau.

Tất cả các nội dung như nhạc, phim, sách, sách nói, ứng dụng... mà bạn mua và download từ iTune Store, muốn sử dụng được trên một máy tính (cho dù là máy Mac hay PC) đều phải thông qua ứng dụng iTunes và được iTunes cấp quyền. Và iTunes chỉ cấp quyền cho tối đa là 5 máy mà thôi. Ngoài 5 máy này, những máy khác không thể chạy các nội dung vừa kể.

Khi bạn không còn dùng một máy nào đó trong số 5 máy này, bạy hãy hủy việc cấp quyền của iTune cho máy đó để lấy chỉ tiêu này cấp cho máy mới.

Trong trường hợp một máy bị hỏng hoàn toàn, không còn chạy được nữa thì làm sao mà hủy cấp quyền? Lúc này, bạn có thể dùng một máy còn đang chạy được để hủy cấp quyền cho toàn bộ 5 máy để rồi sau đó cấp quyền lại cho từng máy. Có điều cần lưu ý là iTunes chỉ cho phép hủy cấp quyền toàn bộ 1 lần trong 1 năm mà thôi.

Long Hải
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email