Tắt nhanh ứng dụng đang chạy ngầm

  • 07:13 ,15/11/2017

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

KHPT - Mục "Mẹo vặt", LBVMVT số 645, có chỉ cách tắt nhanh nhiều ứng dụng đang chạy ngầm trên smartphone Android. Trên điện thoại Windows Phone, việc tắt ứng dụng chạy ngầm khá dễ dàng:

Từ màn hình chính hay từ bất kỳ màn hình ứng dụng nào, bạn chạm và giữ nút mũi tên trở lui của điện thoại (nằm ở bên trái đáy màn hình).

Các ứng dụng đang chạy ngầm sẽ hiện ra dưới dạng những cửa sổ nhỏ và có dấu chéo (X) trên góc phải.

Bạn chạm vào các dấu X đó, ứng dụng sẽ tắt; còn chạm vào chính giữa cửa sổ, ứng dụng sẽ hiện lên để bạn sử dụng.

Huỳnh Văn
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email