Phần mềm kế toán 1A

  • 20:23 ,21/11/2017

KHPT - Phần mềm kế toán 1A (LBVMVT 647) trước đây phát hành miễn phí hoàn toàn với phiên bản 2.1. Nay công ty TTSoft đã phát hành phiên bản 2016 cho dùng thử 45 ngày nên các link download phiên bản cũ đều dẫn tới phiên bản 2016.

Sau thời gian dùng thử, phí bản quyền có 3 mức giá chứ không phải chỉ có 1 như đề cập trong bài: 150.000 đ/tháng cho doanh nghiệp thương mại, 170.000 đ cho doanh nghiệp sản xuất và 190.000 đ cho doanh nghiệp xây dựng.

Nếu mua cho kết nối thứ hai thì giá lần lượt là 120.000, 135.000, 150.000 đồng, kết nối thứ ba là 105.000, 120.000, 135.000 đồng, kết nối thứ tư trở đi là 75.000, 85.000, 95.000 đồng. Thanh toán cho 2 năm giảm 5%, thanh toán cho 3 năm giảm 10%.

Số kết nối là số lượng người dùng cùng đăng nhập vào dữ liệu tại một thời điểm. Còn nếu lần lượt từng người đăng nhập thì được xem là chỉ 1 kết nối.

Bạn có thể cài phần mềm vào bất cứ máy tính nào để làm việc với dữ liệu kế toán đã được đăng ký. Khi bạn đã thanh toán phí sử dụng cho một năm, ví dụ năm 2016, bạn có quyền làm việc vô thời hạn với dữ liệu kế toán năm 2016 và của các năm trước. Sang năm 2017, nếu bạn không tiếp tục thanh toán nữa, bạn vẫn làm việc được bình thường với số liệu kế toán năm 2016 và chỉ bị hạn chế là không nhập được chứng từ phát sinh cho năm 2017.

Hoài Minh
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email