Nghiên cứu dòng Rip ven biển Đà Nẵng

  • 18:59 ,09/09/2017
KHPTO - Nhóm nghiên cứu Lê Văn Khoa, Phạm Văn Tiến, Chi cục Phòng, chống thiên tai khu vực Miền Trung và Tây Nguyên đã nghiên cứu dòng Rip ven biển Đà Nẵng bằng mô hình Mike Couple.

Dòng Rip là dòng chảy hẹp, mạnh, chảy vuông góc từ bờ biển ra hướng ra xa, chúng thường bắt đầu từ gần bờ biển, kéo dài ra vùng sóng đổ và có thể vượt qua giới hạn vùng sóng đổ.

Các đặc điểm của hình thái bãi biển, trường sóng ven bờ và dao động thủy triều có ảnh hưởng quan trọng đến sự hình thành, phát triển và cường độ dòng Rip.

Đề tài này chỉ nghiên cứu biến động của dòng Rip từ các tác động của các đặc trưng sóng, gió và sự thay đổi của thủy triều, mà chưa nghiên cứu đến tác động của sự thay đổi địa hình đáy biển.

Các kết quả nghiên cứu được tính toán bằng mô hình Mike Couple, kết hợp giữa mô hình dòng chảy và mô hình sóng.

Kết quả tính toán cho thấy trong hệ thống hoàn lưu ven biển có sự xuất hiện của dòng Rip tại một số vị trí. Dòng Rip lớn nhất trong thời kỳ triều thấp, nhỏ nhất trong thời kỳ triều cao. Vận tốc lớn nhất của dòng Rip là 55 cm/s.

N.Hoa
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email