Trồng nấm rơm mùa lũ
  • 10:01, 23/12/2010
  • 0 bình luận

Sau khi “ăn” vụ lúa hè thu xong, nhiều nông dân ở An Giang không để rơm trở thành rác. Rơm trở thành thứ hái ra tiền bằng cách đem dùng trồng nấm rơm trên những bờ cao thay thế cho làm lúa vụ 3, tạo nguồn thu nhập ổn định trong mùa lũ.

  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email