Lỗi "Kernel data inpage error"

  • 15:49 ,13/11/2017

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

KHPT - Mục "Hỏi & đáp", LBVMVT số 644, có bạn hỏi về trường hợp khi khởi động máy tính thường dừng lại ở màn hình xanh với thông báo lỗi "Kernel data inpage error". Trong đa số các trường hợp, lỗi này liên quan đến một vấn đề gì đó trên ổ đĩa hệ thống (ổ đĩa C:).

Vì vậy một khi có thể vào được Windows (hoặc boot máy từ USB), bạn hãy thử khắc phục bằng lệnh CHKDSK (check disk). Lệnh này có thể chạy bất kỳ lúc nào, ngay cả khi máy đang hoạt động.

Sau khi kiểm tra xong thì khởi động lại máy.

Nếu ổ C: không có lỗi gì thì mới tiến hành kiểm tra RAM bằng công cụ Memory Diagnostics Tool.

Huy Đình
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email