Kỹ sư, cử nhân tài năng ra trường dễ xin việc làm

  • 10:15 ,13/12/2017

Trong giai đoạn 2013 - 2017, đề án kỹ sư, cử nhân tài năng được Đại học quốc gia TP.HCM (ĐHQG-HCM) triển khai 21 chương trình tài năng tại 5 trường thành viên, với hơn 1.700 sinh viên tham gia, chiếm 4% tổng sinh viên đại học chính quy của ĐHQG-HCM.

Trong đó, ĐHQG-HCM hỗ trợ kinh phí cho 10 chương trình kỹ sư, cử nhân tài năng là 10 triệu đồng/sinh viên/năm đối với khối ngành kinh tế, xã hội và 12 triệu đồng/sinh viên/năm đối với khối ngành khoa học, kỹ thuật. Với 11 chương trình còn lại, các trường thành viên sẽ dùng nguồn kinh phí đối ứng của mình. 

PGS.TS. Đinh Đức Anh Vũ, trưởng ban Ban đại học ĐHQG-HCM cho biết, tính đến tháng 10/2017, ĐHQG-HCM có 548 sinh viên tài năng giai đoạn 2013 - 2017 tốt nghiệp, chiếm 29% tổng số sinh viên đang học. Kết quả học tập của sinh viên hệ tài năng đa số ở mức khá, giỏi. Cụ thể, sinh viên đạt loại giỏi và xuất sắc chiếm gần 46% và đạt loại khá chiếm gần 50%.
Hơn 90% sinh viên hệ kỹ sư, cử nhân tài năng có việc làm trước và ngay sau khi tốt nghiệp. Trong đó, 51% sinh viên học tiếp các chương trình sau đại học và 76% sinh viên làm việc trong các lĩnh vực nghiên cứu, giảng dạy, công nghệ thông tin... Kết quả này cho thấy sinh viên hệ tài năng sau khi ra trường đã đáp ứng được nhu cầu nhân lực chất lượng cao của đất nước và là nguồn nhân lực tinh hoa của ĐHQG-HCM.

N.Q
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email