Khai trương Cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ lao động, thương binh và xã hội

  • 11:25 ,30/11/2017
KHPT - Bộ lao động, thương binh và xã hội (LĐTBXH) vừa khai trương và vận hành chính thức Cổng dịch vụ công trực tuyến của bộ.

Hiện Cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ LĐTBXH (tại địa chỉ dvc.molisa.gov.vn) đã kết nối với 5 dịch vụ công trực tuyến triển khai trong năm 2016 thuộc 3 lĩnh vực: quản lý lao động ngoài nước, an toàn lao động, việc làm. Năm 2017, Bộ LĐTBXH đang triển khai xây dựng 9 dịch vụ công trực tuyến. Qua quá trình triển khai cho thấy, việc xử lý hồ sơ trực tuyến đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ, trong đó riêng đối với lĩnh vực quản lý lao động ngoài nước, năm 2017, số lượng hồ sơ được xử lý trực tuyến là trên 30.000, đạt trên 90% tổng số hồ sơ tiếp nhận. Đối với dịch vụ công trực tuyến cấp phép cho lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, đến nay đã tiếp nhận, xử lý hơn 5.000 hồ sơ điện tử và được triển khai đến 40 Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố.

Việc đưa vào vận hành chính thức Cổng dịch vụ công trực tuyến của bộ sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho người dân, doanh nghiệp như: truy cập một địa chỉ và sử dụng một tài khoản duy nhất để khai báo, theo dõi, quản lý hồ sơ, giúp giảm số lượng chứng từ và dữ liệu khai báo, tiết kiệm thời gian... Bên cạnh đó, việc vận hành Cổng dịch vụ công trực tuyến cũng sẽ giúp bộ trong việc quản lý thống nhất, tập trung việc giải quyết các thủ tục hành chính, công khai, minh bạch thông tin, kết quả và đảm bảo kết nối đến Cổng dịch vụ công quốc gia theo chỉ đạo của Chính phủ.

Dự kiến trong thời gian tới, Cổng dịch vụ công trực tuyến của bộ sẽ tiếp tục triển khai kết nối lĩnh vực quan hệ lao động vào cuối năm 2017; kết nối lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp vào năm 2018 và kết nối toàn bộ các lĩnh vực còn lại của bộ, ngành vào năm 2019.

T.L
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email