Hướng dẫn các loại hợp đồng về điều kiện hành nghề hướng dẫn viên

  • 09:32 ,07/12/2017
KHPT - Tổng cục du lịch vừa có Công văn số 1615/TCDL-LH đề nghị Sở du lịch, Sở văn hóa, thể thao, du lịch các tỉnh, thành thông báo, hướng dẫn cho doanh nghiệp lữ hành và hướng dẫn viên (HDV) trên địa bàn về điều kiện hành nghề của hướng dẫn viên theo quy định tại Luật du lịch 2017.

Luật du lịch sửa đổi có hiệu lực từ 1/1/2018 quy định: HDV phải thuộc sự quản lý của một trong 3 đơn vị sau: ký hợp đồng với doanh nghiệp lữ hành; công ty chuyên cấp HDV hoặc thành viên tổ chức xã hội nghề nghiệp.

Do vậy, Tổng cục du lịch hướng dẫn Sở du lịch, Sở văn hóa, thể thao và du lịch các tỉnh, thành về hợp đồng quy định tại Khoản 3 Điều 58 Luật du lịch 2017 như sau: Hợp đồng lao động quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 58 Luật du lịch 2017 là hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 2, Điều 19 và Điều 21 Luật bảo hiểm xã hội 2017, đối với tất cả các hợp đồng lao động không có thời hạn hoặc có thời hạn từ 1 tháng trở lên, người lao động phải đóng bảo hiểm xã hội; người sử dụng lao động phải lập hồ sơ để người lao động được cấp sổ bảo hiểm xã hội, đóng, hưởng bảo hiểm xã hội và đóng bảo hiểm xã hội theo quy định tại Điều 86 và hàng tháng trích từ tiền lương của người lao động theo quy định tại Khoản 1 Điều 85 của luật này để đóng cùng một lúc vào quỹ bảo hiểm xã hội. Quy định này nhằm đảm bảo quyền lợi cho HDV khi đi hành nghề hướng dẫn được đóng bảo hiểm và được hưởng các chế độ ưu đãi khác theo Luật bảo hiểm xã hội.

Hợp đồng hướng dẫn quy định tại Điểm c Khoản 3 Điều 38 Luật du lịch 2017 là hợp đồng hướng dẫn với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành trong trường hợp HDV không phải là nhân viên hợp đồng với công ty mà là hội viên của tổ chức xã hội - nghề nghiệp hoặc là nhân viên hợp đồng của doanh nghiệp lữ hành khác. Đối với trường hợp HDV là nhân viên hợp đồng của doanh nghiệp lữ hành thì phải có văn bản phân công hướng dẫn theo chương trình du lịch của doanh nghiệp.

Tổng cục du lịch đề nghị Sở du lịch, Sở văn hóa, thể thao và du lịch các tỉnh, thành thông báo, hướng dẫn cho doanh nghiệp lữ hành và HDV trên địa bàn thực hiện đúng quy định của Luật du lịch 2017.

T.T
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email