Hội thảo quốc tế “Đánh giá chương trình đào tạo hướng tới hội nhập giáo dục khu vực Đông Nam Á”

  • 21:33 ,06/11/2017
KHPTO - Ngày 6/11, Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục, Đại học Quốc gia TP.HCM đã tổ chức Hội thảo quốc tế “Đánh giá chương trình đào tạo hướng tới hội nhập giáo dục khu vực Đông Nam Á”.
Tham dự Hội thảo có sự hiện diện của 150 lãnh đạo các cơ sở giáo dục, các đơn vị đào tạo, chuyên môn cũng như các giảng viên, chuyên viên phụ trách đảm bảo chất lượng, đào tạo, nghiên cứu khoa học trong cả nước. 
Tại hội thảo, PGS.TS. Nguyễn Hội Nghĩa, Phó Giám đốc ĐHQG-HCM, kiêm Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục đã có báo cáo tập trung vào bối cảnh quốc tế và khu vực về đảm bảo chất lượng, yêu cầu từ góc độ quản lý nhà nước trong việc ưu tiên phát triển kiểm định chương trình đào tạo trong năm 2018, nhu cầu tự thân mỗi cơ sở giáo dục cần đánh giá CTĐT để cải tiến chất lượng liên tục, tăng sức cạnh tranh trong nước và khu vực. 
TS. Nguyễn Quốc Chính, Giám đốc Trung tâm Khảo thí và Đánh giá chất lượng đào tạo CETQA, kiêm Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm đinh chất lượng giáo dục đã nêu ra những thuận lợi và thách thức thực tế khi ĐHQG-HCM tiên phong tham gia đánh giá bởi các tổ chức đánh giá, kiểm định quốc tế thời gian qua. 
Hội thảo còn có sự hiện diện của PGS. TS. Nantana Gajaseni, quyền chủ tịch Hội đồng Đảm bảo chất lượng Mạng lưới các trường đại học trong khối ASEAN, Acting Chairperson, AUN-QA Council, trình bày về chủ đề: làm thế nào để lập kế hoạch chiến lược và chuẩn bị có hiệu quả cho đánh giá theo AUN-QA cấp chương trình đào tạo. 
A.T
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email