Hội thảo khoa học “Chiến lược phát triển Trường Đại học Sài Gòn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035”

  • 21:33 ,10/11/2017
KHPTO - Sáng ngay (10/11), Trường Đại học Sài Gòn đã tổ chức Hội thảo khoa học “Chiến lược phát triển Trường Đại học Sài Gòn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035”. PGS. TS. Phạm Hoàng Quân, Hiệu trưởng, ThS. Hoàng Hữu Lượng, Phó hiệu trưởng, PGS. TS. Nguyễn Khắc Hùng, Phó hiệu trưởng đã chủ trì hội thảo.

Hội thảo nhằm hưởng ứng đợt vận động kỉ niệm 45 năm ngày thành lập Trường Sư phạm Cấp II miền Nam, 10 năm thành lập Trường Đại học Sài Gòn, chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và lấy ý kiến của các đơn vị trực thuộc nhằm xây dựng “Chiến lược phát triển Trường Đại học Sài Gòn”.

Hội thảo đã nhận 40 bài tham luận trên tổng số 45 đơn vị trực thuộc đóng góp ý kiến và đề xuất gửi về. Thực hiện chỉ đạo của Hiệu trưởng, các thành viên Ban chương trình do PGS. TS. Nguyễn Khắc Hùng chủ trì đã đọc, chọn lọc, tiếp thu những ý kiến tâm huyết, những đề xuất hợp lí của các đơn vị và đã đưa vào dự thảo Dự thảo Chiến lược phát triển Trường Đại học Sài Gòn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035.

Tại hội thảo, sau phần trình bày tóm tắt Dự thảo chiến lược của PGS.TS. Phạm Hoàng Quân, các đại biểu tham dự đã sôi nổi nhiệt tình đóng góp ý kiến. Hội thảo đã làm rõ sứ mạng, mục tiêu, lộ trình phát triển đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035 của trường Đại học Sài Gòn.

Sau buổi hội thảo này, Ban chương trình sẽ tiếp tục làm việc để hoàn thiện Dự thảo Chiến lược phát triển Trường Đại học Sài Gòn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035.
Anh Thư
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email