Hội nghị quốc tế về ứng dụng toán học lần thứ II (VIAMC 2017)

  • 21:45 ,18/12/2017
KHPTO - Từ 15 -18/12, tại Trường đại học Sài Gòn, dưới sự bảo trợ của Bộ khoa học và công nghệ, Hội ứng dụng toán học Việt Nam (VSAM) phối hợp với Trường đại học Sài Gòn (SGU) và Viện nghiên cứu, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực quốc tế (IHR) tổ chức “Hội nghị quốc tế về ứng dụng toán học lần thứ II - VIAMC 2017”, với sự tham gia của các nhà khoa học hàng đầu Việt Nam và quốc tế.

Hội nghị quốc tế lần thứ II về ứng dụng toán học được tổ chức với mục tiêu tạo điều kiện cho cộng đồng toán ứng dụng Việt Nam có dịp gặp gỡ, trao đổi những thành tựu mới nhất về ứng dụng toán học trong khoa học và trong đời sống thực tiễn, học hỏi kinh nghiệm ứng dụng với cộng đồng toán ứng dụng quốc tế, tiếp tục đẩy mạnh sự hợp tác giao lưu giữa các nhà toán học với chuyên gia các ngành, theo phương châm lấy ứng dụng làm mục tiêu, toán học làm công cụ.

Hội nghị có ý nghĩa quan trọng trong xu hướng cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang diễn ra ở nhiều nước phát triển, thu hút sự tham gia của đông đảo các nhà quản lý, các bộ, ngành và doanh nghiệp, các cơ quan thông tấn báo chí. Báo cáo trong Hội nghị đã làm nổi bật những tiến bộ mới nhất của ứng dụng toán học trong quản lý kinh tế, quản lý tài chính và rủi ro, những bài toán kỹ thuật và ứng dụng trong công nghiệp, do các nhà toán học danh tiếng quốc tế cùng các nhà toán học, các nhà khoa học hàng đầu của Việt Nam trình bày.

Cụ thể, chủ đề của Hội nghị này là các vấn đề về ứng dụng toán học trong các lĩnh vực: kinh tế lượng; ứng dụng toán học trong tài chính và quản lý; khoa học máy tính; ứng dụng giải tích và toán công nghiệp; ứng dụng toán xác suất và thống kê; ứng dụng tin học; nghiên cứu tối ưu hóa và vận hành; ứng dụng toán học vào các lĩnh vực khác.

A.T
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email