Gọi điện thấy hình với Firefox Hello

  • 08:48 ,13/11/2017
KHPT - Một điểm thuận tiện khi dùng Firefox Hello để gọi điện thấy hình (LBVMVT 644) là người được gọi không nhất thiết phải dùng trình duyệt Firefox mà có thể dùng bất cứ trình duyệt nào hỗ trợ WebRTC như Google Chrome và Opera.

Tuy nhiên bên người gọi thì cần có Firefox để khởi đầu cuộc gọi hoặc thiết lập một danh sách địa chỉ liên lạc (contact list). Cách thiết lập danh sách này có hướng dẫn trong bài.

Nguyễn Minh
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email