Đồng Tháp: Phát triển du lịch cộng đồng về sen

  • 10:04 ,18/01/2018

Ảnh: T.L

KHPT - Huyện Tháp Mười (Đồng Tháp) vừa ban hành kế hoạch phát triển du lịch cộng đồng về sen gắn với việc phát huy văn hóa lễ hội Gò Tháp trong năm 2018 nhằm tạo sự khác biệt trong sản phẩm du lịch.

Theo đó, huyện sẽ kêu gọi đầu tư phát triển du lịch; nâng cấp hạ tầng Khu du lịch Đồng Sen; phát triển sản phẩm du lịch thưởng ngoạn cảnh sông nước gắn với các hoạt động tham quan, cảnh quan thiên nhiên mùa nước, ngắm cánh đồng sen, tham quan di khảo cổ văn hóa Phù Nam... Du khách sẽ có nhiều cơ hội thưởng thức các giá trị văn hóa ẩm thực mùa nước nổi và các sản vật từ sen.

Giải pháp đặt ra là huyện sẽ tuyên truyền những giá trị lịch sử văn hóa về di tích khảo cổ - kiến trúc nghệ thuật Gò Tháp, tổ chức tốt các lễ hội dân gian, thực hiện nếp sống văn minh trong sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng gắn với công tác bảo vệ, giữ gìn di tích; giới thiệu nội dung đề án phát triển du lịch tỉnh Đồng Tháp và của huyện đến các doanh nghiệp du lịch, lữ hành trong và ngoài tỉnh để tham gia phát triển du lịch. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về du lịch, chú trọng nâng cao chất lượng trong việc đón tiếp và phục vụ du khách; tập huấn về du lịch cộng đồng cho người dân...

T.N
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email