Đồng Tháp: Nghiên cứu giống tôm thẻ chân trắng thuần ngọt

  • 11:24 ,30/11/2017
KHPT - Mới đây, chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Văn Dương đã thống nhất cho Công ty TNHH đầu tư thủy sản Nam Miền Trung thực hiện thuần dưỡng giống tôm thẻ chân trắng vốn sinh sống ở vùng nước mặn thích ứng với vùng nước ngọt để phù hợp với điều kiện tự nhiên tại Đồng Tháp.

Tỉnh chỉ đạo ngành nông nghiệp phối hợp với công ty này khảo sát địa điểm đầu tư trên địa bàn tỉnh, xây dựng mô hình trình diễn, theo dõi quá trình thuần ngọt của tôm thẻ chân trắng và chọn 4 - 5 hộ nông dân cùng thực hiện. Đồng thời, tổ chức cho cán bộ kỹ thuật và nông dân tham quan thực tế mô hình nuôi tôm của công ty.

Ông Nguyễn Hoàng Anh, giám đốc Công ty thủy sản Nam Miền Trung cho biết, công ty sẽ đầu tư 50 ha nuôi tôm công nghệ cao, với nhiều mô hình để nông dân tiếp cận quy trình nuôi mới. Cùng với đó là chủ động nguồn tôm giống thuần ngọt tại chỗ, kiểm soát nước thải, môi trường, nguồn nước và thâm canh đối với tôm. Công ty sẵn sàng hỗ trợ kỹ thuật nuôi tôm cho cán bộ thủy sản và người nông dân. Bước đầu, công ty sẽ hỗ trợ giống và hướng dẫn quy trình để người dân nuôi thử nghiệm.

GIA PHÚ
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email