Diễn đàn thủ lĩnh sinh viên Đông Nam Á

  • 10:15 ,13/12/2017
Mới đây, tại hội trường Khu công nghệ phần mềm, Đại học quốc gia TP.HCM đã phối hợp cùng Trường đại học Cần Thơ, Mạng lưới đại học Đông Nam Á (AUN), Mạng lưới công tác sinh viên AUN tổ chức khai mạc chương trình “Hội nghị Mạng lưới công tác sinh viên lần thứ hai và Diễn đàn thủ lĩnh sinh viên Đông Nam Á lần thứ 6 năm 2017”. 

Đây là chương trình sinh viên thường niên của AUN nhằm tăng cường giao lưu, chia sẻ quan điểm và cam kết hành động hỗ trợ sinh viên hướng đến các vấn đề quan tâm chung của sinh viên, thanh niên Đông Nam Á của các lãnh đạo phụ trách công tác sinh viên và thủ lĩnh Hội sinh viên các đại học thành viên AUN. 
Chương trình năm nay diễn ra với chủ đề “Cam kết và hành động vì một cộng đồng ASEAN thịnh vượng”, trong đó tập trung vào nội dung liên quan đến tăng cường kỹ năng cho sinh viên để chuẩn bị tham gia vào chuyển dịch lao động tự do trong cộng đồng ASEAN.
Hội nghị diễn ra trong 5 ngày, 92 cán bộ và sinh viên đến từ 22 đại học thành viên AUN thuộc 10 quốc gia Đông Nam Á tham gia vào các hoạt động như: nghe và thảo luận chủ đề chuyển dịch lao động tự do trong khu vực ASEAN: thời cơ, thách thức với người trẻ và giải pháp để sinh viên và các trường đại học trong khu vực ứng phó với các thách thức đó; kỹ năng cần thiết để sinh viên tham gia chuyển dịch lao động tự do trong ASEAN và vai trò của Hội sinh viên các trường đại học thành viên AUN trong việc hỗ trợ sinh viên chuẩn bị tham gia chuyển dịch lao động tự do trong ASEAN. 
Các lãnh đạo phụ trách công tác sinh viên cũng tập trung thảo luận về các cam kết hỗ trợ để sinh viên chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho việc tham gia chuyển dịch lao động trong khu vực. 
Ngoài ra, các đại biểu còn tham gia các hoạt động tìm hiểu giao lưu văn hóa, lịch sử tại TP.HCM và Cần Thơ.

A.T
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email