Chờ nhau đoạn cuối sông Gành

  • 10:34 ,07/11/2017

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

KHPT - Về thương phố đứng sông ngồi
Nắng cầu Mới ướt nhân đôi mắt chờ

Cây như mây chia lửng lơ
Mưa cầu Cũ nhớ hững hờ ấm êm

Phố thầm trút cạn đèn đêm
Trăng vơi bến chợ say mèm cuộc ghe

Mười năm quá khứ câu thề
Nghìn năm hiện tại sông quê vẫn là...

NGUYỄN HOÀI NHẬT
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email