Cảm đông

  • 21:19 ,06/11/2017

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

KHPT - Sài Gòn
Trở giấc vào đông
Mênh mang sương trải
Bềnh bồng khói mây

Võ vàng
Sợi nắng
Hao gầy
Cây còn giấu mộng
Đợi ngày... xuân sang

Mùa về trên khắp nẻo đàng
Thầm nghe
Lá thở
Buồn!
Ngang lưng trời...

KIM HOA
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email