Biển ấu thơ

  • 06:58 ,28/10/2017

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

KHPT - Biển ấu thơ
Ngày ngày bắt ốc
Ốc ngựa, ốc vôi
Lên xuống thủy triều

Cồn cát, cửa sông
Thân cò lặn lội
Ốc mỡ, ốc hương
Bì bõm biển chiều
Chem chép, chang chang
Bươi trong lớp cát
Ngọt bát canh rau
Chập choạng đèn dầu
Đi sớm về khuya
Nhắc con cố học
Mưa nắng một đời
Mẹ có quản chi

Biển rộng và sâu
Khôn bằng tình mẹ
Ngày mẹ qua đời
Lũ ốc trôi đâu

Biển ấu thơ
Ốc chìm ốc nổi
Nhặt lên tay
Con ốc mượn hồn

HUY BA
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email