An Giang: Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp sạch

  • 10:21 ,13/12/2017
Thời gian gần đây, UBND tỉnh An Giang đã đẩy mạnh việc liên kết thực hiện nhiều mô hình lúa sạch, lúa hữu cơ và công nghệ sinh thái trên đồng ruộng nhằm giải quyết bài toán về chất lượng lúa gạo và tạo sức cạnh tranh lớn.
Vụ đông xuân 2017 - 2018, chính quyền địa phương các huyện trên địa bàn tỉnh đã phối hợp với Công ty cổ phần nông nghiệp GAP thực hiện mô hình “Tốt lúa lợi đất” với diện tích hơn 200 ha cho hơn 250 hộ dân ở các huyện: Thoại Sơn, Tân Châu, Châu Phú, Phú Tân, Châu Thành... Tham gia mô hình, nông dân được hỗ trợ tư vấn kỹ thuật trồng trọt từ các kỹ sư nông nghiệp là đội ngũ nhân viên nhiều kinh nghiệm của công ty; đầu tư phân bón hữu cơ cải tạo đất; liên kết với các doanh nghiệp, công ty khác để bao tiêu sản phẩm lúa gạo của nông dân; hỗ trợ phần chênh lệch về giá lúa gạo từ 50 - 100 đồng/kg cho nông dân.
Theo dự kiến, toàn tỉnh An Giang sẽ ký kết thực hiện mô hình với tổng diện tích hơn 2.000 ha/năm, riêng huyện Thoại Sơn chiếm hơn 50% tổng diện tích thực hiện. Với mô hình sản xuất lúa sạch “Tốt lúa lợi đất” sẽ giúp quy trình sản xuất nông nghiệp được bền vững, chất lượng lúa gạo từng bước được nâng lên, xây dựng thương hiệu lúa gạo hữu cơ và khẳng định thương hiệu gạo Việt Nam với thế giới.
 
CHÍ TRUNG
  • Hotline
    (028) 3920 1523
  • Email